Za co podczas trwania naprawy odpowiada właściciel warsztatu?

Nigdy nie możemy przewidzieć, co może się przytrafić podczas trwania naprawy naszego samochodu. Przeważnie kiedy oddajemy auto do warsztatu samochodowego do przeglądu lub w celu zlikwidowania powstałych usterek, wszystko przebiega sprawnie i jesteśmy zadowoleni. Niestety, nie zawsze. Zdarzają się sytuacje kłopotliwe i niemiłe. Najczęściej mamy do czynienia z przekładaniem terminu naprawy, może ona też nie być dobrze wykonana. Przydarzyć się mogą uszkodzenia naszego pojazdu, a nawet kradzieże. Warto wiedzieć co wtedy należy robić i kiedy właściciel warsztatu ponosi odpowiedzialność.

Warsztat samochodowy nie dotrzymuje terminu — Kto jest odpowiedzialny?

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Wadliwie wykonana naprawa usterki

Bardzo częste jest złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Kradzież mienia w warsztacie samochodowym

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Nieważne czy doszło do kradzieży pojazdu, czy przedmiotów w nim pozostawionych, musimy zdarzenie zgłosić na policję. Dobrze jest mieć przygotowany dokładny opis całej sytuacji, to pomoże w ustaleniu winnych. Za kradzieże w warsztacie samochodowym jest odpowiedzialny właściciel warsztatu, gdyż zobowiązuje się do przechowania pojazdu. Nie zawsze jego wina jest jednoznaczna, zdarzają się przypadki, kiedy właściciel warsztatu może wykazać swoją niewinność. Dowodzi wtedy, że osoby trzecie nie miały dostępu do dokumentów czy kluczyków, a przechowanie pojazdu odbyło się zgodnie z umową.

Informacje:
Ocena:
0.00/0
Oceń:

Dodane przez Paweł Kołodziej

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Artykuły z tej kategorii

Nigdy nie możemy przewidzieć, co może się przytrafić podczas trwania naprawy naszego samochodu. Przeważnie kiedy oddajemy auto do warsztatu samochodowego do przeglądu lub w celu zlikwidowania powstałych usterek, wszystko przebiega sprawnie i jesteśmy zadowoleni. Niestety, nie zawsze. Zdarzają się sytuacje kłopotliwe i niemiłe. Najczęściej mamy do czynienia z przekładaniem terminu naprawy, może ona też nie być dobrze wykonana. Przydarzyć się mogą uszkodzenia naszego pojazdu, a nawet kradzieże. Warto wiedzieć co wtedy należy robić i kiedy właściciel warsztatu ponosi odpowiedzialność.Warsztat samochodowy nie dotrzymuje terminu — Kto jest odpowiedzialny?Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadcze...